Хришћанске Цркве Бога

 • Biblija Učenje Novine

Хришћанске Цркве Бога...

 • уче оригиналну веру, предану Месијом и апостолима, кроз научно написана истраживања Библије.
 • одржавају доктрине обште вере преко две хиљаде година од времена Месије и апостола (погледајте чланак Улога Четвртог Заповеда у Историјској Цркви Бога Придржавајући Суботу, [170]).
 • воде конференцие у Аустралији, Северњој Америци, Европи, Африци, Азији и Тихом Океану, са растучим бројем припадника у центрима око света.
 • активно преводе сву своју литературу на различите језике света који су доступни код многојезичног сајта Хришћанских Цркава Бога.
 • су управљене управним одбором, изабраним члановима Хришћанских Цркава Бога.
 • имају изабране опште организаторе и националне и регионалне организаторе за свакодневне операције.
 • немају плаћене ни свештенике, ни попове. Рад је организиран на бази задаћа.
 • немају специфичну хијерархију свештенкиа, као што је обичајан појам међу матичним организацијама.
 • уче да свака крштена особа има и директан и непосредан доступ нашем Оцу преко Месије без да прође преко особе свештеника или попа.
 • уче да има само две свете тајне које је Месија дао (погледајте чланак Свете Тајне Цркве, [150]).
 • радо примају распитиванја (погледајте контактну информацију за електронску пошту и поштанске адресе).
 • шаљу сву литературу бесплатно. Њихови чланови и пријатели финанцирају све трошкове. Наруџбеници не наплаћују.
 • придржавају првобитан ред Светих Дана као што је одређен апостолима и Месијом и што укључује неделјне Суботе, Нове Месеце и годишње Суботе по обичају у Библији (погледајте чланак Календар Бога, [156]).
 • снабдевају све своје чланке и у HTML и у MS Word верзијама. Притисните линк Чланци о Учењу Библије за комплетни списак свих наших чланака.

Хришћанске Цркве Бога (Christian Churches of God)

Australia: P.O. Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-post: secretary@ccg.org